Naprawa na częściach oryginalnych. Kolejny wyrok na korzyść poszkodowanych!

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II CNP 43/17, Sąd Najwyższy kolejny raz przyznał rację poszkodowanym, którzy domagają się zapłaty wyższego odszkodowania.
W sprawie, w której zapadł w/w wyrok, poszkodowana we własnym zakresie – korzystając z pomocy znajomego – podjęła próbę naprawy uszkodzonego samochodu. Działania naprawcze polegały na zastosowaniu części używanych w miejsce części uszkodzonych. Następnie poszkodowana zażądała od zakładu ubezpieczeń zapłaty odszkodowania obliczonego według uśrednionych stawek rynkowych za roboczogodzinę pracy warsztatu oraz ceny części oryginalnych producenta pojazdu. Zakład ubezpieczeń odmówił zapłaty odszkodowania w takiej kwocie.
Sąd Najwyższy przyznał rację poszkodowanej. W uzasadnieniu wyroku wskazane zostało, że Powstanie roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela o zapłacenie odszkodowania, a tym samym jego zakres odszkodowania, nie zależą od tego, czy poszkodowany dokonał restytucji i czy w ogóle ma taki zamiar”.
W swym orzeczeniu Sąd odniósł się wprost do okoliczności, iż poszkodowana naprawiła uszkodzony pojazd własnym zakresie przy użyciu części używanych. W tym kontekście Sąd Najwyższy stwierdził, że „Skoro w świetle powołanych wyżej art. 363 § 1 i art. 822 § 1 k.c. za koszty restytucji samochodu do stanu sprzed wypadku należało uznać – nieprzekraczające jednak wartości samochodu – wydatki, jakie powódka miała ponieść w celu przywrócenia jego stanu sprzed wypadku, to na ich podstawie należało określić należne jej odszkodowanie, niezależnie od tego, czy działania powódki podjęte z zamiarem osiągnięcie tego rezultatu były udane, czy nieudane(…)Zastosowanie ustalonej wykładni art. 363 § 1 i art. 822 § 1 k.c. w okolicznościach sprawy prowadzi do oczywistego wniosku, że powódce należało się odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom profesjonalnej naprawy pojazdu, chociaż powierzyła czynności mające doprowadzić do osiągnięcia takiego rezultatu osobie, które naprawę wykonała wprawdzie tanim sposobem, ale za to wadliwie, powiększając zakres doznanego przez nią uszczerbku majątkowego.”

Serdecznie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Zadzwoń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *