Kadry i płace

Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe

 

Jesteś pracodawcą, zatrudniasz zleceniobiorców lub na umowę o dzieło? Skorzystaj z naszych usług kadrowo-płacowych. Prowadzimy dokumentację pracowniczą (również e-teczki), listy płac, kalkulację wynagrodzeń. Reprezentujemy klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Składamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe,

Kadry

Oferujemy kompleksową obsługę kadrową. Prowadzimy teczki pracownicze, pilnujemy terminów badań lekarskich, szkoleń bhp. itd.

Płace

Kompleksowe naliczanie wynagrodzenia pracownikom i zleceniobiorcom. Ustalamy kwotę podatku do US, składek ZUS, PPK i PFRON.

Rozliczenia z ZUS

Składamy w imieniu klientów niezbędne dokumenty wymagane przez ZUS - deklaracje miesięczne, deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń, imienne raporty miesięczne za pracowników.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem 509 291 181