Polityka prywatności i pliki cookies

  1.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Defendum Mateusz Surowiec, ul. Sandomierska 26a, Ostrowiec Świętokrzyski (dalej także Kancelaria). Zbierane przez Kancelarię dane osobowe są administrowane oraz przetwarzane według zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, m.in., w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

  1. Inspektor ochrony danych

Kancelaria nie wyznaczyła inspektora danych osobowych. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@defendum.pl.

  1. Cel przetwarzania danych osobowych

Kancelaria gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

– świadczenia swoich usług, m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do Kancelarii przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej Kancelarii (www.defendum.pl) lub na adresy poczty elektronicznej należące do domeny @defendum.pl.

– prowadzenia działalności marketingowej mającej na celu reklamę usług świadczonych przez Kancelarię

– analizowania i prowadzenia statystyki świadczonych usług

– rekrutowania kandydatów do pracy w Kancelarii

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrowanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z umowy, jaką zawarli Państwo z Kancelarią.

Wysłanie zapytania na adres poczty elektronicznej w domenie @defendum.pl, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.defendum.pl, oraz wejście na stronę Kancelarii lub profil w serwisie Facebook, również oznacza wyrażenie przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W każdym czasie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: biuro@defendum.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię do czas cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu, przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych. Skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  1. Przetwarzanie danych przez inne podmioty

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne i marketingowe na rzecz Kancelarii, jak również podmioty którym Kancelaria zleca wykonywania niektórych czynności w toku świadczenia swoich usług (np. rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy zewnętrzni, lekarze itd.).

Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Państwa danych mogą być również organy władzy publicznej.

  1. Pliki Cookies

Kancelaria  przechowuje zapytania kierowane do serwera Kancelarii, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową – tzw. „Pliki Cookies”.

Pliki Cookies zawierają, m.in. następujące dane:

– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;

– informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Kancelarii ani innych poufny informacji zebranych od użytkowników.

Zebrane pliki Cookies są przez Kancelarię przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach statystycznych.

  1. Zmiany Polityki Prywatności

O wszelkich zmianach w polityce Prywatności Kancelaria będzie informowała na stronie internetowej www.defendum.pl.