Najbliżsi dla osoby poszkodowanej również mają prawo do odszkodowania

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w kwestii, na rozstrzygnięcie której rodziny osób poszkodowanych czekały od dawna. Chodzi mianowicie o odszkodowanie dla najbliższych osoby poszkodowanej, która w wyniku zdarzenia doznała na tyle poważnego uszczerbku na zdrowiu, że jej kontakt z bliskimi został zerwany (osoby w  tzw. stanie wegetatywnym).

Pochylając się nad powyższą kwestią Sąd Najwyższy w uchwale z dnia  27 marca 2018 r. orzekł, iż „Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu”.

Uchwała Sądu Najwyższego zapadła w związku ze sprawą dziewczynki, która w wyniku błędów lekarskich popełnionych przy porodzie znajduje się w stanie skrajnego kalectwa i nie jest w stanie nawiązać żadnego kontaktu z otoczeniem.  W swojej uchwale Sąd Najwyższy przyznał rację rodzicom dziewczynki, którzy domagali się zadośćuczynienia dla siebie w związku z kalectwem dziecka.

Należy podkreślić, że treść uchwały Sądu Najwyższego ma ogromne znaczenie dla członków rodziny osób poszkodowanych. Doprowadzi ona niewątpliwie do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów powszechnych i tym samym ułatwi dochodzenie odszkodowania od zakładów ubezpieczeń.

Więcej informacji na temat uchwały Sądu Najwyższego dostępnych pod adresem:  http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=222-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach&rok=2018

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią wszystkie osoby, których najbliżsi doznali skrajnego kalectwa w związku z wypadkiem samochodowym, błędem medycznym, wypadkiem w pracy lub w rolnictwie.

Szybko i skutecznie pomożemy uzyskać Państwu należne odszkodowanie !

Zadzwoń! 509 291 181 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *