Zniszczenie mienia (pożar,gradobicie)

Zniszczenie mienia (pożar, powódź, podtopienie, gradobicie, zerwany dach)

Osobom które poniosły szkodę w wyniku pożaru lub działania niekorzystnych zjawisk przyrody (powódź, podtopienie, gradobicie, huragan) może przysługiwać z tego tytułu odszkodowanie.
Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia mienia. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne (rolników) podstawą dochodzenia odszkodowania może być obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Za budynki rolnicze uważa się wszystkie budowle znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego.
W przypadku osób nieprowadzących działalności rolniczej ochrona ubezpieczeniowa może wynikać z dobrowolnie wykupionego ubezpieczenia majątkowego. W ten sposób ubezpieczyć można dom jednorodzinny, mieszkanie, garaż, zabudowania gospodarcze.
Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat doznali Państwo szkody w mieniu (pożar domu, zerwany dach, spalona stodoła, zniszczone w wyniku gradobicia szklarnie) zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nieodpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę i ustalimy, czy wypłacona kwota odszkodowania nie została zaniżona. Jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, sprawdzimy czy były do tego podstawy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181