Zniszczenie mienia (pożar, powódź, podtopienie, gradobicie, zerwany dach)

Osobom które poniosły szkodę w wyniku pożaru lub działania niekorzystnych zjawisk przyrody (powódź, podtopienie, gradobicie, huragan) może przysługiwać z tego tytułu odszkodowanie.
Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia mienia. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne (rolników) podstawą dochodzenia odszkodowania może być obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Za budynki rolnicze uważa się wszystkie budowle znajdujące się na terenie gospodarstwa rolnego.
W przypadku osób nieprowadzących działalności rolniczej ochrona ubezpieczeniowa może wynikać z dobrowolnie wykupionego ubezpieczenia majątkowego. W ten sposób ubezpieczyć można dom jednorodzinny, mieszkanie, garaż, zabudowania gospodarcze.
Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat doznali Państwo szkody w mieniu (pożar domu, zerwany dach, spalona stodoła, zniszczone w wyniku gradobicia szklarnie) zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nieodpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę i ustalimy, czy wypłacona kwota odszkodowania nie została zaniżona. Jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, sprawdzimy czy były do tego podstawy.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Nie pobieramy opłat wstępnych - naszym wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty odszkodowania.