Dopłata do zaniżonego odszkodowania (odkupienie szkody)

Dopłata do zaniżonego odszkodowania

Odkupienie szkody (dopłata do zaniżonego odszkodowania) jest szybkim sposobem na uzyskanie przez Poszkodowanego dodatkowych pieniędzy z odszkodowania OC. Cała procedura – od momentu zgłoszenia do zawarcia umowy sprzedaży szkody (odkup odszkodowania) zajmuje od jednego do kilku dni – w zależności od sprawy.
Poniżej kilka najważniejszych informacji dla tych z Państwa, którzy chcieliby szybko i bezproblemowo uzyskać dopłatę do odszkodownia !
1. Czy sprzedając szkodę narażam się na jakieś koszty związane z dalszym dochodzeniem roszczenia?
Nie – od momentu odkupienia szkody (cesji wierzytelności) to Kancelaria bierze na siebie całe ryzyko z dalszym prowadzeniem sprawy i to ona ponosi wszystkie koszty z tym zwiazane.
2. Czy kancelaria może żądać ode mnie zwrotu pieniędzy w przypadku niepowodzenia w dochodzeniu szkody?
Nie – otrzymana przez Ciebie kwota nie podlega zwrotowi nawet w przypadku nieuzyskania przez kancelarię dodatkowych pieniędzy.
3. Co z już otrzymanym odszkodowaniem? Czy zakład ubezpieczeń może żądać ode mnie zwrotu wypłaconego przez siebie odszkodowania?
Nie – kwota wypłacona dobrowolnie przez zakład ubezpieczń jest to tzw. “kwota bezsporna”. Zakład ubezpieczeń nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy, które dobrowolnie wypłacił po przeprowadzeniu przez siebie postępowania likwidacyjnego.
4. Czy po odkupieniu szkody przez kancelarię będę musiał chodzić na rozprawy do sądu?
Nie – sprzedając szkodę poszkodowany przestaje być stroną w sporze z zakładem ubezpieczeń. To kancelaria wnosi pozew do sądu i to ona jest stroną postępowania sądowego.
5. Jakie dokumenty są potrzebne do oszacowania przez kancelarię wysokości szkody i złożenia oferty dopłaty do odszkodowania?
Do oszacowania szkody potrzebne są decyzja zakładu ubezpieczeń oraz kosztorys (kalkulacja) naprawy pojazdu. Jeśli nie dysponują Państwo tymi dokumentami nic się nie dzieje – bardzo łatwo można je uzyskać od zakładu ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udsotępnić poszkodowanemu całą dokumentację szkody!
Dodatkowe odszkodowanie jest na wyciągnięcie ręki. Szybko i bez sądu!
Zadzwoń 509 291 181