Zaniżone odszkodowanie z OC

crash-1308575_1920Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci, którzy mają wątpliwość, czy odszkodowanie jakie otrzymali z polisy OC sprawcy kolizji drogowej jest adekwatne do poniesionej przez nich szkody w pojeździe (zaniżone odszkodowanie).
W większości przypadków wątpliwości te są uzasadnione, bowiem już wstępna analiza szkody pozwala stwierdzić, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela zostało zaniżone.
Poniżej przedstawiamy Państwu niektóre zagrania stosowane przez ubezpieczycieli prowadzące do zaniżenia odszkodowania:
1. Wyliczenie szkody w pojeździe na podstawie ceny części nieoryginalnych (tzw. zamienników) zamiast ceny oryginalnych części producenta.
2. Zamortyzowanie wartości części naprawczych.
3. Zaniżenie ilości i stawek roboczogodzin niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu jak sprzed kolizji.
4. Stwierdzenie szkody całkowitej pojazdu w sytuacji gdy brak jest do tego podstaw – firmy ubezpieczeniowe często uznają, że naprawa samochodu jest nieopłacalna, gdy koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu sprzed zdarzenia. Jest to niezgodne ze stanowiskiem sądów, które stoją na stanowisku, że ze szkodą całkowitą mamy do czynienia tylko wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 100 % wartość pojazdu sprzed wypadku.
5. Zaniżenie wartość pojazdu sprzed kolizji oraz zawyżenie wartość pojazdu po kolizji – w sytuacji stwierdzenia szkody całkowitej pojazdu .
6. Pomniejszenie odszkodowanie o podatek od towarów i usług (VAT). Jeśli nie prowadzą Państwo działalności gospodarczej, lub nawet jeśli są Państwo przedsiębiorcą, ale nie są zarejestrowani jako czynny podatnik VAT, ubezpieczyciel powinien wypłacić Państwu odszkodowanie w kwocie brutto – powiększone o wartość podatku VAT.
Mogą Państwo dochodzić wyższej kwoty odszkodowania nawet wówczas, gdy dotychczas wypłacona kwota odszkodowania była wystarczająca aby doprowadzić samochód do stanu używalności.
Przeszkody w dochodzeniu wyższej kwoty odszkodowania nie stanowi również okoliczność, że nie dysponują Państwo fakturami na usługę naprawy pojazdu i zakupu części zamiennych lub też posiadane przez Państwa faktury opiewają na niższe kwoty – w przypadku kosztorysowego wyliczenia szkody ubezpieczyciel nie ma prawa żądać od Państwa faktur celem wyliczenia poniesionej szkody!
Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią celem ustalenia, czy wypłacone Państwu odszkodowanie nie zostało zaniżone.

Bezpłatna analiza sprawy pod numerem 509 291 181 !