Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało u pracownika uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Co do zasady jedynie wypadki przy pracy, za które winę ponosi pracodawca, dają podstawę do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania. W praktyce polega to na tym, iż należy wykazać, że do wypadku doszło w związku z niedopełnieniem przez pracodawcę swoich obowiązków (np. dopuszczenia pracownika do pracy bez wymaganych badań lekarskich, brak przeszkolenia pracownika z zasad bhp, itd.).

Od powyższej zasady są jednak pewne wyjątki. Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarach o podwyższonym ryzyku, np. firmy transportowe, firmy budowlane, zakłady energetyczne, paliwowe itd., odpowiadają na zasadzie ryzyka, czyli niezależnie do winy, jaką ponoszą za wypadek. W takim sytuacjach nie ma konieczności wykazania winy pracodawcy za zaistniały wypadek przy pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy nie powinien zastanawiać się nad możliwymi konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy z tytułu wypłaty odszkodowania. Zdecydowana większość pracodawców jest bowiem ubezpieczona, a zatem likwidacja szkody odbędzie się z majątku ubezpieczyciela bez żadnych kosztów po stronie pracodawcy. Istotne jest również, że pracodawca nie może zwolnić pracownika tylko dlatego, że domaga się on od pracodawcy odszkodowania w związku z urazem spowodowanym wypadkiem przy pracy. 

Jeśli ulegli Państwo wypadkowi przy pracy, mogą Państwo domagać się, m. in. odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, oraz innych należnych świadczeń.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Nieodpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę i pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.