Utrata wartości handlowej pojazdu

Jedną z negatywnych konsekwencji kolizji drogowej, oprócz samego stresu i niepokoju związanego z udziałem w takim zdarzeniu, jest konieczność zajęcia się uszkodzonym samochodem
i dokonanie jego naprawy. Powszechnie wiadomym jest, że osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą domagać się pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego samochodu z polisy OC sprawcy kolizji.

Jednocześnie niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że oprócz wypłaty odszkodowania
na naprawę samochodu, osoby Poszkodowane mogą również żądać od zakładu ubezpieczeń zapłaty
z tytuły utraty wartości handlowej pojazdu.

W tym miejscu należy zauważyć, że takie roszczenie nie przysługuje każdemu poszkodowanemu. Zgodnie z instrukcją Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT, żądanie wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu przysługuje tylko tym Poszkodowanym, których samochód spełnia następujące kryteria:

– czas eksploatacji pojazdu nie dłuższy niż 6 lat (motocykle 3 lata),

– pojazd wcześniej nie brał udziału w kolizji drogowej, tj. był pojazdem bezwypadkowym,

– naprawa uszkodzonego pojazdu jest ekonomicznie uzasadniona, tj. szkoda na pojeździe nie ma charakteru „szkody całkowitej”,

– uszkodzone zostały lakierowane, metalowe elementy nadwozia pojazdu.

Jeśli uszkodzony pojazd spełnia w/w kryteria jego właściciel może domagać się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Wysokość odszkodowania z tego tytułu będzie różniła się w zależności od stanu pojazdu przed kolizją, czasu jego eksploatacji oraz zakresu uszkodzeń.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę i oszacujemy kwotę, jaka przysługuje Państwu z tytułu utraty wartości handlowej uszkodzonego pojazdu.

Tel. 509 291 191

Zadzwoń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *