Służebność przesyłu

Służebność przesyłu

Wszystkim właścicielom nieruchomości, na terenie których znajdują się urządzenia przesyłowe (słupy, rury, kable, itp.), może przysługiwać  z tego tytułu odszkodowanie od właściciela tych urządzeń (przedsiębiorca przesyłowy – np. zakład energetyczny, operator telekomunikacyjny).
Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie jest bezprawność działania przedsiębiorcy przesyłowego, tj. umiejscowienie urządzeń przesyłowych bez zgody właściciela nieruchomości i brak uiszczania z tego tytułu należnych opłat.
Dochodzenie odszkodowania może być jednak utrudnione z uwagi na długi okres, jaki upłynął od zainstalowania urządzeń przesyłowych. Jeśli od momentu położenia urządzeń przesyłowych upłynęło ponad 30 lat przedsiębiorca przesyłowy nabywa prawo do korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych (tzw. zasiedzenie służebności przesyłu).
Zachęcamy do kontaktu z nasza kancelarią jeśli chcieliby Państwo sprawdzić czy istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z Państwa nieruchomości. Nieodpłatnie przeanalizujemy dla Państwa sprawę i pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Nie pobieramy opłat wstępnych – naszym wynagrodzeniem jest prowizja od uzyskanej kwoty odszkodowania.