Dopłata do odszkodowania z OC

Większość poszkodowanych to osoby, których samochód został uszkodzony w kolizji drogowej. Nikogo nie dziwi, że osoby te starają się uzyskać wysokie odszkodowanie, które pozwoli naprawić samochód i przywrócić go do stan jak sprzed wypadku. W tym celu poszkodowani co raz częściej odwołują się od decyzji ubezpieczycieli, jednak nie zawsze przynosi to zamierzony skutek.
W takich sytuacjach jedyna szansa na odzyskanie zaniżonego odszkodowania to założenie sprawy sądowej, co jednak często zniechęca poszkodowanych do dalszego kontynuowania sporu. Proces sądowy trwa bowiem wiele miesięcy (niekiedy nawet lata) a poszkodowani chcą jak najszybciej odzyskać zaniżone odszkodowanie.  Dla takich osób atrakcyjnym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż (cesja) wierzytelności o odszkodowanie (dopłata do odszkodowania). Taką usługę oferuje Kancelaria Defendum.
Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania, muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, należy sprawdzić, jaki termin upłynął od momentu wydania decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania. Jeśli termin ten przekroczył 3 lat, wówczas doszło do przedawnienia odszkodowania. Jeśli jednak nie upłynęły 3 lata od wydania decyzji, sprawa pozostaje cały czas otwarta i nie ma przeszkód, aby uzyskać dopłatę do odszkodowania!
Kolejny krok to weryfikacja posiadanej dokumentacji. W tym celu należy zgłosić się do naszej kancelarii z posiadanymi dokumentami lub też przesłać je drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Dokumenty niezbędne do sprawdzenia szkody i wyliczenia dopłaty to: decyzja ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania oraz kalkulacja (kosztorys) naprawy pojazdu. Jeśli nawet nie posiadają Państwo w/w dokumentów, można je łatwo i szybko uzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego.
Dopłatę do odszkodowania mogą Państwo otrzymać nawet jeśli sprzedali już Państwo uszkodzony samochód.  Decydujące znaczenie ma kto był właścicielem pojazdu w chwili kolizji. Przeszkody w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania nie stanowi też okoliczność, że uszkodzony samochód został już naprawiony a Państwo nie dysponują fakturami naprawy. Koszty naprawy mogą zostać wyliczone kosztorysowo.
Jeśli spełnione zostaną ww. warunki, nasza kancelaria oferuje Państwu dopłatę do odszkodowania (odkupienie odszkodowania). W przypadku akceptacji oferty następuje podpisanie umowy (cesja wierzytelności). Klient szybko uzyskuje dodatkowe pieniądze, a sprawę dalej prowadzi kancelaria już bez udziału osoby poszkodowanej. Takie rozwiązanie zapewnia poszkodowanym znaczną oszczędność czasu oraz pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.
Zachęcamy do kontaktu wszystkich poszkodowanych w kolizjach i wypadkach. Dodatkowe pieniądze z ubezpieczenia OC są na wyciągnięcie ręki!

Serdecznie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Zadzwoń!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *