Polski Ład a składka zdrowotna – o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Nadejście Polskiego Ładu wiąże się z wprowadzeniem sporych zmian także w kwestii opłacania składek zdrowotnych. Tematem tym powinny zainteresować się szczególnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, jako że wybrana przez nich forma opodatkowania będzie mieć największy wpływ na wartość składki zdrowotnej.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej i liniowo, nowe zasady zaczną obowiązywać od lutego 2022 roku. W przypadku tych osób, które korzystają z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zmiany weszły w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Dla właścicieli firm rozliczających się według skali podatkowej (zasady ogólne), składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, która stanowi dochód z działalności gospodarczej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc za który jest uiszczana.

Dochód z działalności gospodarczej, uzyskany w poprzednim miesiącu, stanowi również podstawę obliczenia składki dla przedsiębiorców na podatku liniowym, z tą różnicą jednak, że wysokość składki w ich przypadku wynosi 4,9 % podstawy wymiaru.

W przypadku ww. grup przedsiębiorców wysokość składki zdrowotnej nie może być jednak niższa niż 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc 270,90 zł.

Składka płacona przez osoby które korzystają z formy opodatkowania w postaci ryczałtu  od przychodów ewidencjonowanych, zależna jest natomiast od uzyskanego przychodu i podstawy, która w 2022 r. wynosi 6221,04 zł. Dla ryczałtowców miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne to odpowiednio:

  • 60% podstawy, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 tys. zł
  • 100 % podstawy, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60 tys. zł, a nie przekroczyły kwoty 300 000 zł
  • 180% podstawy, jeżeli przychody z działalności osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300 tys. zł.

Najmniej skomplikowana procedura dotyczy natomiast osób opłacających należności na zasadach karty podatkowej. W tej sytuacji podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym W 2022 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 3 010 zł, natomiast kwota składki zdrowotnej  podlegającej wpłacie do ZUS – 270,90 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *