Polski Ład 2.0

W dniu 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana jako „Polski Ład 2.0”.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy ww. przepisów należy:

  • obniżenie pierwszej stawki podatku dochodowego na skali podatkowej z 17% na 12 %
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część opłaconej składki zdrowotnej – tylko dla przedsiębiorców na ryczałcie lub podatku liniowym
  • ujednolicenie terminów składania rocznych zeznań podatkowych na dzień 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie roczne
  • rozszerzenie możliwość złożenia PIT-2 i stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku podatkowego (a nie tylko w rozliczeniu rocznym) dla podatników uzyskujących dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menadżerskiego.

Szczegóły zmian zostały opisane w artykule poniżej

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8433952,polski-lad-2-0-od-1-lipca-2022-zmiany-pit-12-samotni-rodzice.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *