Szkody majątkowe

Jeśli doznali Państwo szkody w swoim majątku w wyniku wypadku komunikacyjnego, pożaru, zalania, itp., pomożemy Państwu uzyskać należne odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody lub wykupionego przez Państwa ubezpieczenia majątkowego (np. autocasco). Jeśli uszkodzone lub zniszczone mienie przynosiło dochód (np. pojazd wykorzystywany w działalności transportowej, wynajmowany lokal) pomożemy Państwu uzyskać odszkodowanie z tytułu utraconego zarobku. 

Szkody na osobie

Jeśli w wyniku wypadku drogowego lub innego nieszczęśliwego zdarzenia doznali Państwo obrażeń ciała lub stracili bliską osobę, może Państwu przysługiwać prawo do odszkodowania. Prowadzimy sprawy dotyczące szkód na osobie w związku z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, wypadkami w gospodarstwie rolnym, poślizgnięciami. W powyższym zakresie pomagamy uzyskać:
• Odszkodowanie (koszty leczenia, rehabilitacji, sprzętu medycznego, dojazdu);
• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
• Rentę(z tytułu zwiększonych wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją, z tytułu wyrównania dochodów do wysokości przed wypadkiem);
• Wszelkie inne świadczenia mogące przysługiwać w zależności od stanu faktycznego;

Gorąco zachęcamy do kontaktu pod numerem 509 291 181

Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomożemy uzyskać wyższe odszkodowanie.