Poślizgnięcia

Poślizgnięcia – odszkodowanie

Na włąścicielach nieruchomości położonych wzdłuż chodników spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników. Jeśli powyższy obowiązek nie został spełniony, a Państwo ulegli w związku z tym wypadkowi, mogą Państwo dochodzić z tego tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń (zadośćuczynienie, renta).
Odszkodowanie od właściciela nieruchomości należy się zarówno w sytuacji, kiedy swoich obowiązków nie dopełnił publiczny zarządca drogi (np. gmina, Skarb Państwa), jak również wtedy, gdy winny jest prywatny właściciel posesji do której przylega chodnik (osoba prywatna, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia).
Poślizgnięcie się na chodniku nie jest jedyną sytuacją, kiedy osoba poszkodowana może domagaś się odszkodowania.  Prawo do odszkodowania (zadośćuczynienia) przysługuje również tym osobom, któe poślizgnęły się (potknęły) na terenie sklepu, urzędu lub innego budynku użyteczności publicznej. W takiej sytuacji należy udowodnić, iż do poślizgnięcia doszło z winy właściela lub zarządcy budynku (np. mokra podłoga). Podstawę dochodzenia odszkodowania stanowią w takiej sytuacji przepisy kodeksu cywilnego. 
Jeśli mają Państwo wątpliwość, czy wypadek jakiemu Państwo ulegli może zostać potraktowany jako zdarzenie spowodowane niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawa i pomożemy uzyskać należne odszkodowania oraz inne świadczenia.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Nieodpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie.