Dopłata do odszkodowania z OC

Większość poszkodowanych to osoby, których samochód został uszkodzony w kolizji drogowej. Nikogo nie dziwi, że osoby te starają się uzyskać wysokie odszkodowanie, które pozwoli naprawić samochód i przywrócić go do stan jak sprzed wypadku. W tym celu poszkodowani co raz częściej odwołują się od decyzji ubezpieczycieli, jednak nie zawsze przynosi to zamierzony skutek.
W takich sytuacjach jedyna szansa na odzyskanie zaniżonego odszkodowania to założenie sprawy sądowej, co jednak często zniechęca poszkodowanych do dalszego kontynuowania sporu. Proces sądowy trwa bowiem wiele miesięcy (niekiedy nawet lata) a poszkodowani chcą jak najszybciej odzyskać zaniżone odszkodowanie.  Dla takich osób atrakcyjnym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż (cesja) wierzytelności o odszkodowanie (dopłata do odszkodowania). Taką usługę oferuje Kancelaria Defendum.
Aby uzyskać dopłatę do odszkodowania, muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze, należy sprawdzić, jaki termin upłynął od momentu wydania decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania. Jeśli termin ten przekroczył 3 lat, wówczas doszło do przedawnienia odszkodowania. Jeśli jednak nie upłynęły 3 lata od wydania decyzji, sprawa pozostaje cały czas otwarta i nie ma przeszkód, aby uzyskać dopłatę do odszkodowania!
Kolejny krok to weryfikacja posiadanej dokumentacji. W tym celu należy zgłosić się do naszej kancelarii z posiadanymi dokumentami lub też przesłać je drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Dokumenty niezbędne do sprawdzenia szkody i wyliczenia dopłaty to: decyzja ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania oraz kalkulacja (kosztorys) naprawy pojazdu. Jeśli nawet nie posiadają Państwo w/w dokumentów, można je łatwo i szybko uzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego.
Dopłatę do odszkodowania mogą Państwo otrzymać nawet jeśli sprzedali już Państwo uszkodzony samochód.  Decydujące znaczenie ma kto był właścicielem pojazdu w chwili kolizji. Przeszkody w uzyskaniu dopłaty do odszkodowania nie stanowi też okoliczność, że uszkodzony samochód został już naprawiony a Państwo nie dysponują fakturami naprawy. Koszty naprawy mogą zostać wyliczone kosztorysowo.
Jeśli spełnione zostaną ww. warunki, nasza kancelaria oferuje Państwu dopłatę do odszkodowania (odkupienie odszkodowania). W przypadku akceptacji oferty następuje podpisanie umowy (cesja wierzytelności). Klient szybko uzyskuje dodatkowe pieniądze, a sprawę dalej prowadzi kancelaria już bez udziału osoby poszkodowanej. Takie rozwiązanie zapewnia poszkodowanym znaczną oszczędność czasu oraz pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.
Zachęcamy do kontaktu wszystkich poszkodowanych w kolizjach i wypadkach. Dodatkowe pieniądze z ubezpieczenia OC są na wyciągnięcie ręki!

Serdecznie zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Zadzwoń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *