Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT

W związku z uchwaleniem przez Sejm zmiany przepisów podatkowych, tzw. pakiet SLIM VAT, wydłużony został termin na odliczenie podatku VAT dla podatników rozliczających się w okresach miesięcznych. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik uprawniony będzie do odliczenia podatku VAT w miesiącu w którym otrzymał fakturę, oraz w trzech kolejnych miesiącach (dotychczas …

Ulga na złe długi w VAT

Od 15 października 2020 r., w związku z wyrokiem Trybunał Sprawidliwości Unii Europejskiej (sygn. akt C-335/19 ), istnieje możliwość zostosowania ulgi na złe długi i odzyskania zapłaconego podatku VAT nawet jeśli kontrahent nie jest już czynnym podatnikiem podatku lub znajduje się w likwidacji. Wszystkich zainteresowanych odzyskaniem podatku zachęcamy do jak …

Najbliżsi dla osoby poszkodowanej również mają prawo do odszkodowania

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w kwestii, na rozstrzygnięcie której rodziny osób poszkodowanych czekały od dawna. Chodzi mianowicie o odszkodowanie dla najbliższych osoby poszkodowanej, która w wyniku zdarzenia doznała na tyle poważnego uszczerbku na zdrowiu, że jej kontakt z bliskimi został zerwany (osoby w  tzw. stanie wegetatywnym). Pochylając się nad powyższą …

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W ostatnich latach niejeden Polak został poszkodowany przez zakup tzw. polisolokaty, czyli ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były one jako bezpieczny i pewny sposób inwestowania pieniędzy. W rzeczywistości jednak obarczone były sporym ryzykiem i prawie zawsze generowały straty. Dodatkowo w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy pobierane były bardzo wysokie opłaty …