ZUS jednak umorzy opłacone składki za kwiecień i maj 2020 r.

Bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców – ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek za kwiecień i maj. Dzięki nowelizacji przepisów umorzone zostaną również składki tych płatników, którzy posiadali nadpłatę lub sami przez pomyłkę dokonali zapłaty składek za kwiecień lub maj. Do tej pory ZUS odmawiał umorzenia składek takim płatnikom. …

Indywidualny rachunek podatkowy

Przypominamy, że z początkiem tego roku uległy zmianie numery rachunków bankowych do opłacenia podatków PIT, CIT oraz VAT. Od 1 stycznia 2020 r. Podatnicy oraz płatnicy (np. pracodawcy) zobowiązani są do zapłaty podatków nie na rachunki urzędów skarbowych ale na indywidualne rachunki podatkowe przypisane do podatnika (płatnika). Rachunek można w …

Mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment)

Od 1 listopada 2019 r. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla transakcji powyżej 15 000 zł brutto stało się obowiązkowe. Podatnicy, którzy nie dopełnią wymagań związanych z transakcją split payment narażeni są na sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność karno-skarbową. Należy pamiętać, że za nieumieszczanie na fakturze VAT adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” …

Najbliżsi dla osoby poszkodowanej również mają prawo do odszkodowania

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w kwestii, na rozstrzygnięcie której rodziny osób poszkodowanych czekały od dawna. Chodzi mianowicie o odszkodowanie dla najbliższych osoby poszkodowanej, która w wyniku zdarzenia doznała na tyle poważnego uszczerbku na zdrowiu, że jej kontakt z bliskimi został zerwany (osoby w  tzw. stanie wegetatywnym). Pochylając się nad powyższą …

Naprawa na częściach oryginalnych. Kolejny wyrok na korzyść poszkodowanych!

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II CNP 43/17, Sąd Najwyższy kolejny raz przyznał rację poszkodowanym, którzy domagają się zapłaty wyższego odszkodowania. W sprawie, w której zapadł w/w wyrok, poszkodowana we własnym zakresie – korzystając z pomocy znajomego – podjęła próbę naprawy uszkodzonego samochodu. Działania naprawcze polegały …

Jakie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Sporą grupę klientów Kancelarii Defendum stanowią osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu. Takim osobom  – w określonych sytuacjach – należy się odszkodowanie (zadośćuczynienie). Podstawa wypłaty odszkodowania może być różna. W przypadku wypadku samochodowego podstawę do zapłaty zadośćuczynienia (odszkodowania) stanowi polisa OC sprawcy wypadku. W przypadku wypadku w rolnictwie lub wypadku …

Zaniżone odszkodowanie? Warto iść do sądu!

Większość ooób poszkodowanych w kolizjach drogowych jest zdania, iż wypłacone im przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie jest zaniżone. Taka opinia znajduje potwierdzenie w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (adres internetowy: www.iws.org.pl). Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – ponad 90 % spraw sądowych o odszkodowanie, w których pozwanym był zakład …

Utrata wartości handlowej pojazdu

Jedną z negatywnych konsekwencji kolizji drogowej, oprócz samego stresu i niepokoju związanego z udziałem w takim zdarzeniu, jest konieczność zajęcia się uszkodzonym samochodem i dokonanie jego naprawy. Powszechnie wiadomym jest, że osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą domagać się pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego samochodu z polisy OC sprawcy kolizji. Jednocześnie …

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W ostatnich latach niejeden Polak został poszkodowany przez zakup tzw. polisolokaty, czyli ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były one jako bezpieczny i pewny sposób inwestowania pieniędzy. W rzeczywistości jednak obarczone były sporym ryzykiem i prawie zawsze generowały straty. Dodatkowo w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy pobierane były bardzo wysokie opłaty …

Dopłata do odszkodowania z OC

Większość poszkodowanych to osoby, których samochód został uszkodzony w kolizji drogowej. Nikogo nie dziwi, że osoby te starają się uzyskać wysokie odszkodowanie, które pozwoli naprawić samochód i przywrócić go do stan jak sprzed wypadku. W tym celu poszkodowani co raz częściej odwołują się od decyzji ubezpieczycieli, jednak nie zawsze przynosi …