Najbliżsi dla osoby poszkodowanej również mają prawo do odszkodowania

Sąd Najwyższy zajął stanowisko w kwestii, na rozstrzygnięcie której rodziny osób poszkodowanych czekały od dawna. Chodzi mianowicie o odszkodowanie dla najbliższych osoby poszkodowanej, która w wyniku zdarzenia doznała na tyle poważnego uszczerbku na zdrowiu, że jej kontakt z bliskimi został zerwany (osoby w  tzw. stanie wegetatywnym). Pochylając się nad powyższą …

Naprawa na częściach oryginalnych. Kolejny wyrok na korzyść poszkodowanych!

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. II CNP 43/17, Sąd Najwyższy kolejny raz przyznał rację poszkodowanym, którzy domagają się zapłaty wyższego odszkodowania. W sprawie, w której zapadł w/w wyrok, poszkodowana we własnym zakresie – korzystając z pomocy znajomego – podjęła próbę naprawy uszkodzonego samochodu. Działania naprawcze polegały …

Jakie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Sporą grupę klientów Kancelarii Defendum stanowią osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu. Takim osobom  – w określonych sytuacjach – należy się odszkodowanie (zadośćuczynienie). Podstawa wypłaty odszkodowania może być różna. W przypadku wypadku samochodowego podstawę do zapłaty zadośćuczynienia (odszkodowania) stanowi polisa OC sprawcy wypadku. W przypadku wypadku w rolnictwie lub wypadku …

Zaniżone odszkodowanie? Warto iść do sądu!

Większość ooób poszkodowanych w kolizjach drogowych jest zdania, iż wypłacone im przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie jest zaniżone. Taka opinia znajduje potwierdzenie w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (adres internetowy: www.iws.org.pl). Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – ponad 90 % spraw sądowych o odszkodowanie, w których pozwanym był zakład …

Utrata wartości handlowej pojazdu

Jedną z negatywnych konsekwencji kolizji drogowej, oprócz samego stresu i niepokoju związanego z udziałem w takim zdarzeniu, jest konieczność zajęcia się uszkodzonym samochodem i dokonanie jego naprawy. Powszechnie wiadomym jest, że osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą domagać się pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego samochodu z polisy OC sprawcy kolizji. Jednocześnie …

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

W ostatnich latach niejeden Polak został poszkodowany przez zakup tzw. polisolokaty, czyli ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były one jako bezpieczny i pewny sposób inwestowania pieniędzy. W rzeczywistości jednak obarczone były sporym ryzykiem i prawie zawsze generowały straty. Dodatkowo w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy pobierane były bardzo wysokie opłaty …

Dopłata do odszkodowania z OC

Większość poszkodowanych to osoby, których samochód został uszkodzony w kolizji drogowej. Nikogo nie dziwi, że osoby te starają się uzyskać wysokie odszkodowanie, które pozwoli naprawić samochód i przywrócić go do stan jak sprzed wypadku. W tym celu poszkodowani co raz częściej odwołują się od decyzji ubezpieczycieli, jednak nie zawsze przynosi …

Kancelaria Defendum w mediach

Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu jaki ukazał się na stronie Kuriera Ostrowieckiego http://kurierostrowiecki.pl/2016/12/03/odszkodowanie-za-poslizgniecie-sie-na-sliskim-chodniku/ Artykuł powstał przy współpracy z naszą Kancelarią. Ciekawa, pożyteczna i mobilizująca lektura dla wszystkich, którzy zmagają się ze śniegiem na swojej posesji. W artykule poruszona została bardzo istotna kwestia odpowiedzialności właścicieli prywatnych nieruchomości z tytułu nieodśnieżenia publicznego chodnika oraz możliwe …

Karna opłata za brak OC na samochód

Posiadanie własnego samochodu, oprócz licznych wydatków związanych z jego bieżącą eksploatacją, pociąga za sobą również obowiązek wykupienia i opłacania obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek opłacenia składek OC nakłada na właścicieli samochodów ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli …

Zaniżone odszkodowanie z OC

Do naszej kancelarii często zgłaszają się klienci, którzy mają wątpliwość, czy odszkodowanie jakie otrzymali z polisy OC sprawcy kolizji drogowej jest adekwatne do poniesionej przez nich szkody w pojeździe (zaniżone odszkodowanie). W większości przypadków wątpliwości te są uzasadnione, bowiem już wstępna analiza szkody pozwala stwierdzić, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela …