Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Jeśli zostali Państwo poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego, mogą Państwo domagać się - w zależności od poniesionej szkody - odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, oraz innych należnych świadczeń.

Prawo do zadośćuczynienia, renty, odszkodowania za wypadek komunikacyjny przysługuje wszystkim uczestnikom wypadków komunikacyjnych (kierowcy, pasażerom, rowerzystom, motocyklistom, pieszym), pod warunkiem, że nie zostali uznani za wyłączenie winnych spowodowania wypadku.

W zakresie wypadków komunikacyjnych bardzo częstą praktyką jest zaniżanie przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowania wypłacanego z tytułu uszkodzenia pojazdu. Osobom, którym zakład ubezpieczeń wypłacił już odszkodowanie na naprawę samochodu, oferujemy możliwość sprawdzenia, czy odszkodowanie zostało wypłacone w odpowiedniej wysokości - dotyczy to każdej sprawy do trzech lat wstecz!

Przeszkody w dochodzeniu wyższej kwoty odszkodowania na naprawę samochodu nie stanowi okoliczność, że nie dysponują Państwo fakturami na usługę naprawy pojazdu i zakupu części zamiennych lub też posiadane przez Państwa faktury opiewają na niższe kwoty – w przypadku kosztorysowego wyliczenia szkody ubezpieczyciel nie ma prawa żądać od Państwa faktur celem udowodnienia poniesionych wydatków.

Mogą Państwo dochodzić wyższej kwoty odszkodowania za wypadek komunikacyjny nawet wówczas, gdy dotychczas wypłacona kwota odszkodowania była wystarczająca aby doprowadzić samochód do stanu używalności.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią celem ustalenia, czy również w Państwa przypadku ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie. Jeśli tak się stało, pomożemy Państwu wywalczyć dodatkowe odszkodowanie!

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Przypominamy, że nie pobieramy żadnych opłat wstępnych !