Poślizgnięcia - odszkodowanie

Odszkodowanie za poślizgnięcie

Kwestię odpowiedzialności oraz ewentualnych odszkodowań z tytułu poślizgnięć reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która nakłada na właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników. Jeśli powyższy obowiązek nie został spełniony, a Państwo ulegli w związku z tym wypadkowi, mogą Państwo dochodzić z tego tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń (zadośćuczynienie, renta, itd.).

Odszkodowanie od właściciela nieruchomości należy się zarówno w sytuacji, kiedy swoich obowiązków nie dopełnił publiczny zarządca drogi (np. gmina, Skarb Państwa), jak również wówczas, gdy winny jest prywatny właściciel posesji do której przylega chodnik (osoba prywatna, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia).

Jeśli mają Państwo wątpliwość, czy wypadek jakiemu Państwo ulegli może zostać potraktowany jako zdarzenie spowodowane niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawa i pomożemy uzyskać należne odszkodowania oraz inne świadczenia. 

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod numerem telefonu 509 291 181

Nieodpłatnie przeanalizujemy Państwa sprawę i pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie. Nasze wynagrodzenie to prowizja od wywalczonej kwoty odszkodowania