Aktualności

 • Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?
  Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

  W ostatnich latach miliony Polaków zostało poszkodowanych przez zakup tzw. polisolokat, czyli ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były one jako bezpieczny i pewny sposób inwestowania pieniędzy, a w rzeczywistości obarczone były sporym ryzykiem i prawie zawsze generowały straty. Nadto w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy pobierane były bardzo wysokie opłaty…

  Czytaj więcej...
 • Dopłata do odszkodowania z OC
  Dopłata do odszkodowania z OC

  Najliczniejsze grono klientów naszej Kancelarii stanowią osoby, których pojazd został uszkodzony w kolizji drogowej. Nikogo nie dziwi, że osoby te starają się uzyskać odszkodowanie, które pozwoliłoby im naprawić samochód i przywrócić go do stan jak sprzed kolizji. Niestety praktyka pokazuje, że poszkodowanym niezwykle rzadko udaje się uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie, tj.…

  Czytaj więcej...
 • Kancelaria Defendum w mediach
  Kancelaria Defendum w mediach

  Zachęcamy do lektury najnowszego artykułu jaki ukazał się na stronie Kuriera Ostrowieckiego http://kurierostrowiecki.pl/2016/12/03/odszkodowanie-za-poslizgniecie-sie-na-sliskim-chodniku/ Artykuł powstał przy współpracy z naszą Kancelarią. Ciekawa, pożyteczna i mobilizująca lektura dla wszystkich, którzy zmagają się ze śniegiem na swojej posesji. W artykule poruszona została bardzo istotna kwestia odpowiedzialności właścicieli prywatnych nieruchomości z tytułu nieodśnieżenia publicznego chodnika oraz możliwe…

  Czytaj więcej...
 • Karna opłata za brak OC na samochód
  Karna opłata za brak OC na samochód

  Posiadanie własnego samochodu, oprócz licznych wydatków związanych z jego bieżącą eksploatacją, pociąga za sobą również obowiązek wykupienia i opłacania obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek opłacenia składek OC nakłada na właścicieli samochodów ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli…

  Czytaj więcej...
 • Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy kolizji drogowej
  Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy kolizji drogowej

  Do naszej kancelarii często zgłaszają się osoby, które mają wątpliwość, czy odszkodowanie, jakie otrzymali z polisy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji drogowej, jest adekwatne do poniesionej przez nich szkody w pojeździe. W większości przypadków wątpliwości te nie są pozbawione podstaw, bowiem już pobieżna analiza kosztorysu na podstawie którego została wyliczona wysokość szkody…

  Czytaj więcej...
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie
  Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie

  Prawo do odszkodowania, podobnie jak i inne roszczenia cywilne, ulega przedawnieniu. Przedawnienie się roszczenia oznacza, że w większości przypadków nie będzie ono już mogło być skutecznie dochodzone. W przypadku roszczenia o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy termin przedawnienia różni się w zależności od charakteru zdarzenia w wyniku którego powstała…

  Czytaj więcej...